TOT HET EINDE

VAN UW

VERBEELDING

Het houten spant is altijd de basis geweest van onze knowhow.

In de loop der jaren zijn we een belangrijke speler in de markt geworden. Door expertise, hoogwaardige technologie en geavanceerde gereedschappen te combineren, voeren we alle soorten structureel werk uit binnen competitieve en gemeten deadlines.

Edel en levend, hout is onze grondstof die we respecteren als het kostbaarste goud. Onze bossen komen uit gecertificeerde bossen en garanderen het goede beheer van deze bossen en van onze hele planeet.

Hout is van nature het meest natuurlijke, hernieuwbare en onuitputtelijke materiaal en respecteert zo het milieu.

Het houten frame, zoals onze andere afdelingen, is op maat ontworpen.

Ons ontwerpbureau luistert naar uw behoeften, uw wensen en die van uw architect en wij bouwen dit kader zoals u zich had voorgesteld.

Onze flexibiliteit en deze op maat gemaakte realiteit stellen ons in staat om zich aan te passen aan uw profiel, of het nu gaat om key-to-door of voor verschillende constructie-elementen voor zowel individuen als professionals.

Van onderzoek tot realisatie en installatie, uw project wordt ondersteund door onze getrainde professionals en bezorgd over uw tevredenheid

Uw behoeften, uw budget, de geldende normen zijn allemaal criteria waarmee u rekening moet houden bij het uitvoeren van uw raamwerk. De kwaliteit van het hout, de behandeling en het drogen, de duurzaamheid, de bestudering van de krachten en de assemblage zijn allemaal parameters die we beheersen voor de levensduur van uw gebouw.

TECHNISCH SPREKEN

 • TOEPASSINGSGEBIED

  Houten geïndustrialiseerde spanten zijn structurele elementen bestaande uit componenten in verduurzaamd hout, verbonden door metalen erbindingsstukken.
  Deze goedkeuring heeft betrekking op de capaciteit van de firma Brunet om
  geïndustrialiseerde houten spanten te vervaardigen volgens de voorschriften van de STS 31 (gelijkwaardige Franse norm: NPF 21-205 – 1/3 (DTU 31/3).
  Dit wil zeggen dat de onderneming:
  • beschikt over hooggekwalificeerd personeel dat op deskundige wijze hout kan klasseren en mechanisch bewerken, de nodige controles uitvoeren en registreren;
  • beschikt over de nodige uitrusting:
  – om het hout een beschermende behandeling te geven (verduurzaming),
  – om het hout te bewerken en om te vormen rekening houdend met de opgelegde toleranties,
  – om de elementen te assembleren en spanten te bouwen,
  – om de spanten in goede omstandigheden op te slaan;
  • beschikt over een studiebureau dat de nodige berekeningen kan uitvoeren om de afmetingen van het hout en de verbindingsstukken te bepalen.
  Onze spanten met goedkeuringsattest kunnen vrijgesteld worden van een voorafgaande keuring bij de toepassing.

 • DE MATERIALEN

  Hout
  • Soort: het gebruikte hout is harshoudend.
  • Classificatie: minimum S6 volgens de KAR-methode (STS 04) of volgens een andere selectiemethode aanvaard door de BUtgb (artikel 04.11.03) – (equivalente Franse norm NF B 52001).
  • Vochtigheidsgraad tijdens de fabricage: < 24%.
  Verbindingsplaten
  De gebruikte verbindingsplaten beschikken .
  Houtbeschermingsproducten
  • Procédé: gedekt door een Technische Goedkeuring.
  • Station: gedekt door een Technische Goedkeuring.

 • FABRICAGE

  De spanten worden gefabriceerd in de fabriek van de firma Brunet.
  Voorbereiding van het hout
  • Selectie: de geselecteerde partijen moeten minstens tot de klasse S6 behoren volgens STS 04 (C22 voor Frankrijk).
  De vochtigheidsgraad moet gecontroleerd worden (via steekproeven). Het dikteverschil tussen twee naast elkaar gelegen stukken hout mag niet meer dan 1 mm bedragen.
  • Bepaling van de afmetingen: uitgevoerd volgens de uitvoeringstekeningen en met behulp van een prototypedakspant zodat de speling in de assemblage minder dan 3 mm bedraagt.
  • Zo nodig schaven: het op dikte brengen moet gebeuren vooraleer de beschermende behandeling.(Verduurzaming) toe te passen.
  • Verduurzaming: verwezenlijkt volgens de beschrijving van de ATG.
  Aanmaak van de uitvoeringstekening

  Het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld in overleg met de klant of zijn architect. Nadat de bestelling is ingeschreven wordt een productieorder opgesteld. De berekening van de structuren gebeurt door de ingenieurs van de firma met behulp van de passende software.
  Met dit programma kan men het volgende bepalen:
  • de afmetingen van de houten elementen,
  • de plaats, de afmetingen en het type van de verbindingsplaten,
  • de coördinaten voor de plaatsing van de mallen op de productietafel.
  Fabricage
  De firma Brunet beschikt over een installatie bestaande uit:
  • twee beschutte dompelkuipen
  • een voldoende grote open ruimte, waar het geïmpregneerde hout beschut tegen slechte weersomstandigheden opgeslagen kan worden om het te laten drogen
  • een schaafmachine om het hout te kalibreren vóór impregnatie en om het indien nodig in te korten
  • twee automatische zagen om de elementen van het spant op maat te zagen
  • een geheel van drie persen die zich boven de montagetafel verplaatsen om de metalen verbindingsplaten in het hout te drukken met behulp van een steunstuk.
  De stukken hout worden op lengte en in latten gezaagd vooraleer ondergedompeld te worden volgens een procédé dat vast is gelegd in de technische goedkeuring van het procédé. Het geïmpregneerde hout wordt gedurende een bepaalde periode (vastgelegd in de technische goedkeuring van het procédé) opgeslagen opdat het verduurzamingsproduct permanent in het
  hout zou indringen.
  Na deze fixatieperiode worden de mallen afgesteld met behulp van een prototypedakstoel.
  Identificatie en markering
  De geprefabriceerde spanten kunnen ondubbelzinnig geïdentificeerd worden aan de hand van de volgende gegevens die beschikbaar zijn in de onderneming:
  • het nummer van de tekening,
  • het nummer van het borderel,
  • de productiedatum,
  • het nummer van de bestelbon
  • het factuurnummer.
  De spanten worden per lot voorzien van een door de BUtgb erkende markering waarop ook het betreffende goedkeuringsnummer staat.
  Opslag en behandeling
  De opslag en de behandeling van de spanten gebeurt volgens de voorschriften van STS 31, artikel 30.1 en 30.2.

 • KARAKTERISTIEKEN

  Stabiliteit
  De berekeningen gebeuren op basis van de gegevens in de ATG van de verbindingsplaten, in de STS 31 en in Belgische normen aangaande de dakbelastingen (reeks NBN B 03) (DTU 31-3 voor Frankrijk).
  Toleranties
  Zie artikel 31.01.3 van STS 31.
  Controles
  De certificering van de gelijkvormigheid met de technische goedkeuring is gebaseerd op een interne kwaliteitscontrole. Die wordt uitgevoerd door de fabrikant, parallel met periodieke controles uitgevoerd door een externe controle-instelling.
  De onderneming garandeert dat het spant vervaardigd wordt volgens de Technische
  Goedkeuring en conform de STS, en dat het hout verduurzaamd werd conform STS 04.3 en STS 31. (Voor Frankrijk ook een bescherming tegen termieten).

VERSCHILLENDE SPANTEN

Wil je een offerte voor een houten lijst?